Ontwikkeling clustering autoschadeherstelbranche: ketens, samenwerkingsverbanden, groeperingen.
Op basis van beschikbare gegevens. Peildatum: 28 april 2008. Laatste aanpassing: 19 juni 2008.
Aanvullingen of wijzigingen? Mail naar info@autoschadeportaal.nl.

Autoschadeherstelbedrijven Aantal
   

Aantal autoschadeherstelbedrijven *
(cijfer Focwa)

1.650
Aantal Focwa-autoschadeherstelbedrijven
(cijfer Focwa)
1.259
Aantal Eurogarantbedrijven
(cijfer Focwa)
900
Aantal autoschadeherstelbedrijven aangesloten bij/onderdeel van een keten
(cijfer Focwa)
450
Aantal autoschadeherstelbedrijven dealergelieerd
(cijfer Bovag)
400
   
* Gemeten naar aantal inschrijvingen KvK  

Autoschadeherstelketens Aantal vestigingen Doelstelling
     
Universele ketens - landelijk    
ABS Autoherstel
Structuur: Franchise
90 100
Alacar
Structuur: Franchise
19 (waarvan 5 shop-in-shop) n.b.
Allround Automotive Solutions (A.A.S.)
Structuur: Coöperatieve vereniging
42 n.b.
ASN Groep
Structuur: Franchise
48 75
Autoschade Herstel Groep Nederland (AHGN)
Structuur: Coöperatieve vereniging
38 50
CARe Schadeservice
Structuur: Eigendom
Nederland: 55
België: 13
n.b.
Schadenet
Structuur: Franchise
80 n.b.
     

Autoschadeherstelketens Aantal vestigingen Doelstelling
     
Dealergelieerde ketens    
Broekhuis Autoschade *
Structuur: eigendom
6 n.b.
Koops-Furness *
Structuur: eigendom
2 n.b.
Het AutoSchadehuis *
Structuur: eigendom
10 n.b.
Perfekta Autoschade Service (Kroymans) *
Structuur: eigendom
6 8
Stern Schade (Stern)
Structuur: eigendom
11 n.b.
UAS (Nefkens) *
Structuur: eigendom
8 n.b.
Dealer Groep Pon
Structuur: eigendom
9 n.b.
     
* Deze dealergelieerde ketens werken landelijk samen in De AutoSchadePartner
Structuur: samenwerking
45 n.b.
     

Samenwerkingsverbanden Aantal vestigingen Doelstelling
     
Autoschade Topselect
Regio: Limburg
6 8
Autoschadeservice Zeeland
Regio: Zeeland/West-Brabant
7 n.b.
Autoschadeteam
Regio: Zeeland/West-Brabant
9 n.b.
Autoschaderoep Brabant
Regio: midden Brabangt
7 n.b.
ASCO Groep
Regio: Oost-Nederland
5 n.b.
Samenwerkende Autoschade Groep (SAG)
Regio: Noord-Nederland
8 50
   
SAG gaat over in AIN (Autoschade Innovatie Netwerk)    
     

Lakgroeperingen Aantal vestigingen Doelstelling
     
Acoat Selected
Lakleverancier: Akzo Nobel
n.b. n.b.
Colours Unlimited Club
Lakleverancier: Metalak
n.b. n.b.
DuPont Five Star
Lakleverancier: DuPont Refinish
n.b. n.b.
Partners in Auitoschade
Lakleverancier: bv Verfindustrie Spectrum
n.b. n.b.
Ratio Partners
Lakleverancier: Glasurit
Ruim 125 n.b.
Rep@net
Lakleverancier: Standox
n.b. n.b.