Meer eigen verantwoordelijkheid arbo

Werkgevers en werknemers krijgen meer verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstan-digheden op de werkvloer. Hiermee heeft de ministerraad, op voorstel van staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegen-heid, ingestemd. De overheid…

Lees verder Meer eigen verantwoordelijkheid arbo