CARe wordt verzelfstandigd

Athlon Holding heeft het principebesluit geno-men CARe Schadeservice in Nederland en CARe Carrosserie in België te verzelfstandigen. Hierdoor kan men zich meer gaan richten op buitenlandse expansie van de lease-activitei-ten. Deze verzelfstandiging is een voortvloeisel uit de groeistrategie van Athlon met als uit-gangspunten het opereren in groeimarkten en de mogelijkheid tot verdere internationalisering van de kernactiviteiten. Onderzoek in Frankrijk en Duitsland zou hebben aangetoond dat de huidige marktomstandigheden verdere interna-tionale expansie van de schadeherstelactivi-teiten niet past binnen de strategische prioritei-ten van Athlon. Men voorziet dat een onafhanke-lijke positie van CARe in Nederland en België betere kansen biedt in de huidige markt.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.