- Autoschade portaal - https://www.autoschadeportaal.nl -

Hogere boetes bij overtreding Arbowet

Niet voldoen aan kernverplichtingen uit de Arbowet kan bedrijven een hogere boete opleveren. Zo schrijft Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. Dit meldt Bovag.

Steunen
Kernverplichtingen uit de Arbowet zijn bijvoorbeeld het hebben van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) of het aanstellen van een preventiemedewerker. De boetes voor het niet op orde hebben van deze kernverplichtingen kunnen oplopen tot 4.500 euro. Van Ark zegt organisaties te willen steunen bij het opstellen van een RI&E en een bijbehorend plan van aanpak. De steun is voornamelijk bedoeld voor kleinere organisaties die de zaken wel op orde willen brengen maar niet kunnen of niet weten hoe ze dat moeten doen.

Boetes
Volgens de ‘Arbobalans 2018’ heeft maar 45 procent van de organisaties een RI&E, zo meldt Bovag: “Meer dan de helft van de bedrijven dus niet. De dreiging van boetes moet dit aandeel omhoog krijgen evenals betere voorlichting en ondersteuning.”

Een organisatie van vijfhonderd of meer medewerkers die geen RI&E heeft, riskeert op dit moment een boete tot 3.000 euro. Bij minder dan vijf medewerkers, is dit bedrag 300 euro. In het nieuwe voorstel van de staatssecretaris gaan deze bedragen naar 4.500 en 450 euro. Wel een RI&E maar geen plan van aanpak kost momenteel 750 euro; dat wordt 3.000 euro. (Bron: Bovag)